Jem drugie śniadanie

Konkurs "Nakręć się na drugie śniadanie"

Podsumowaniem Programu Edukacyjnego JEM DRUGIE ŚNIADANIE jest konkurs „Nakręć się na drugie śniadanie”.

Zasady konkursu

  • W konkursie mogą brać udział szkoły, które przystąpiły do Programu Edukacyjnego Jem Drugie Śniadanie i zrealizowały lekcje w przynajmniej jednej klasie.
  • Zadaniem konkursowym jest przygotowanie materiału video (do 90 sekund), który będzie promował zdrowe odżywianie ze szczególnym uwzględnieniem drugiego śniadania.
  • Gotowy materiał video należy przesłać za pośrednictwem DropBoxa dostępnego na naszej stronie.
  • Na zgłoszenia do konkursu oraz filmy czekamy od 19 kwietnia do 31 maja 2017.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2017.

Nagrody w konkursie

  • Nagroda główna za najlepszą Pracę konkursową to dwugodzinny event dla uczniów, zorganizowany w zwycięskiej szkole, obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie na terenie szkoły obchodów Ogólnopolskiego Dnia Drugiego Śniadania, spotkania uczniów z ambasadorami kampanii „Jem Drugie Śniadanie”, wspólne warsztaty kulinarne.