Jem drugie śniadanie

Program edukacyjny

JEM DRUGIE ŚNIADANIE to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna,  która jednocześnie wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk. Jej celem jest wyrobienie w Polakach dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania, a także propagowanie idei noszenia ze sobą pudełka ze zdrowym drugim śniadaniem.

W bieżącym roku działania kampanii skierowane są głównie do rodziców i nauczycieli, ponieważ to dom i szkoła są miejscem, w którym wpajane powinny być korzyści wynikające z jedzenia zdrowego drugiego śniadania.

Dzięki kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE dzieci w całej Polsce mogą uczestniczyć w specjalnym programie edukacyjnym przygotowanym przez ekspertów wspierających akcję!

Program JEM DRUGIE ŚNIADANIE zakłada realizację lekcji (2 godziny lekcyjne) związanej z kształtowaniem postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Całość skierowana jest do szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjów (klasy 1-3).

Cele szczegółowe programu

  • przekazanie podstawowej wiedzy na temat głównych zasad żywienia w sposób pozwalający uczniom ich zapamiętanie
  • podkreślenie ważności regularnego odżywiania się – 5 posiłków dziennie
  • szczególne znaczenie spożywania drugiego śniadania – jak jest ważne, dlaczego jest ważne, jak należy je komponować
  • zapoczątkowanie trendu noszenia ze sobą śniadaniówek z drugim śniadaniem.

Program zawiera

  • scenariusz lekcji dla nauczycieli (wersja dla szkół podstawowych i gimnazjów)
  • opowiadania nawiązującego do tematyki lekcji (wersja dla szkół podstawowych i gimnazjów)
  • scenariusz gier i zabaw mających utrwalić i sprawdzić wiedzę uczniów wyniesioną z lekcji (wersja dla szkół podstawowych i gimnazjów)
  • materiały merytoryczne, pomocnicze (w tym animacje wideo)